Home > 커뮤니티 > 공지사항  


Total: 37   Page:4/10
7     2005년도 미자립교회 교역자생활비 평준화.. 재무.. 2004-06-16 7531
6     제13회 재정부정책세미나 개최 재무.. 2004-05-19 4673
5     제88회기 총회주일헌금은 9월7일 실시됩니.. 재정.. 2003-05-28 3132
4     재정부 정책세미나 개최 재정.. 2003-05-28 3679
3     총회주일헌금취지문 관리자 2002-11-05 3159
2     총회주일 설교 관리자 2002-11-05 2393
1     아직 총회주일을 지키지 못하셨나요? 관리자 2002-11-05 1988
[맨앞] [이전] 1 2 3 4 [다음] [맨뒤]